Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
OM ACO

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

ACO Nordic ska vara en aktiv aktör i samhället, där vi bland annat hjälper till att utveckla och arbeta med socialt ansvar.

Vår plan för hållbarhetsarbete - internationellt känt som Corporate Social Responsibility (CSR) är oberoende av FN:s Global Compact, men med en konstant bevakning av mål och krav som de har definierat för företag.

Vi har definierat hur vi vill arbeta för bättre och hållbar miljö och ekonomi.

 

Miljömässig hållbarhet

  • Göra årliga analyser av energiförbrukningen.
  • Arbeta kontinuerligt för energibesparingar (vatten, värme, el etc.)
  • Arbeta kontinuerligt för en minskning av mängden avfall och sopor.
  • Använda miljöcertifierade produkter på kontor och lager.
  • Arbeta för optimering av transporter till och från lager.
  • Motivera utvecklingen av miljövänlig teknik.

 

Ekonomisk hållbarhet

  • Följa FN:s Global Compact och de tio principerna för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt miljö och anti-korruption.
  • Säkerställa att våra leverantörer lever upp till samma principer.
  • Arbeta för gröna investeringar i alla relationer.