Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Gatugods

ACO ATLAS - kupolsilar

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Skolor
 • Tvätthallar
 • Grönområden
 • Motorbanor

 Kupolsilar med fjäderlåsning

ACO ATLAS kupolsilar är tillverkade av segjärn EN-GJS 500-7 och uppfyller kraven enligt SS-EN 124.

ACO ATLAS kupolsilar finns i flera olika dimensioner. Godkända till offentliga miljöer och vägar.

Serien finns i ett utförande som fast betäckning.