Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Brickslot - diskret elegans

Applikationer Stänga
 • Entréer
 • Terrasser
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Byggnader med glasfasad
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Garage och verkstäder
 • Kemtvätt
 • Servicestationer
 • Skolor
 • Tvätthallar
 • Grönområden
 • Simhallar
Video X

Elegant och diskret avvattningssystem

Med ACO Brickslot finns det möjlighet att sätta särprägel på torg, gågator m.m. så att avvattningen blir en del av den totala arkitekturen. Detta är möjligt tack vare att Brickslot-gallren kan anpassas efter individuella projekt.
Systemets eleganta design möjliggör en integration i den arkitektoniska helheten, där avvattningen då med fördel kan samspela med estetiska värden.

Rännans betäckning består av en endast 12,5 mm bred längsgående slitsöppning.
När linjeavvattningssystemet ACO Brickslot byggs samman med ACO Multiline / ACO Multidrain blir resultatet en stilig, effektiv och ytterst diskret avvattning av markytor.
Som standard utformas ACO Brickslot för en 70-80 mm marksten med 12,5 mm slitsöppning, men kan tillverkas efter särskilda önskemål både vad gäller höjd och slitsbredd!

 

 1. Tät gavel
 2. Utloppsgavel
 3. Inspektionsöppning + sandfång 0.5 m
 4. Slitsram + ränna 1.0m
 5. Slitsram + ränna 0.5 m
 6. Övergangsstycke
 7. Slitsram + ränna 1.0 m
 8. Flytrikningsadapter
Brickslot w/no

1. Installera rännon i jordfuktig betong. Anpassa höjden pä rännan till färdig mark

2. Använd alltid inspektionslucka.

3. Fyll upp med sättsand.

Brickslot _INstall2

Brickslot _Install1

Brickslot _Install3

4. Installera stenarna.

5. Anpassa stenarna till slitsen.
 

 

Brickslot -_Install4

Brickslot _Edelstahl -Install5

 

 Water Seal
1 tub till 7 fogar 
(RSK: 2443346)
 Gallerkrok
(RSK: 2441540)
aco_waterseal.jpg aco_hook.jpg
Hydralisk rännlängdFalltypV/MD 100 l/sV/MD 150 l/sV/MD 200 l/s
10 m Inbyggt fall 1-10 5,00  11,5  20,0
  Trappfall 7,50 15,00 27,00
  Utan fall typ 20.0 8,50 17,50 30,00
20 m Inbyggt fall 1-10 5,70  15,0  27,0
  Trappfall 6,40 14,00 25,00
  Utan fall typ 20.0 7,60 16,00 28,00
30 m Inbyggt fall 1-10 6,90  14,8  25,5
  Trappfall 6,00 13,50 24,00
  Utan fall typ 20.0 7,50 15,75 26,70
40 m Inbyggt fall 1-10 6,70  14,7  25,0
  Trappfall 5,80 13,00 23,00
  Utan fall typ 20.0 7,00 15,20 26,00
50 m Inbyggt fall 1-10 6,25  14,0  23,8
  Trappfall 5,50 12,80 22,50
  Utan fall typ 20.0 6,50 14,50 25,00

ACO BRICKSLOT kan användas tillsammans med alla falltyper, från inbyggt fall och utan fall till trappfall eller i kombinationer av dessa tre.

 

Flow _inbyggt _fall SE Flow _trappfall SE Flow _utan _fall _E