Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - inomhus

ACO COALISATOR P 2

Applikationer Stänga
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Tvätthallar

Oljeavskiljare för inomhusinstallation

Avskiljarna i ACO Colisator P-serien placeras frostfritt i källarutrymme och är avsedda för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. 

Avskiljarna är utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och utbyte. Avskiljarna är försedda med skruvlock Ø 360 mm för inspektion och underhåll.

Serien omfattar nominella storlekar från NS3 till NS6.

 • Koalesator, lätt uttagbar för rengöring
 • Integrerat slamfång
 • Inspektionsöppningar med täta skruvlock, Ø 360 mm
 • Automatisk avstängningsventil kalibrerad som standard för olja med densitet 0,90 g/cm3. (ej separat slamfång)
 • Luftningsanslutning Ø 110 mm
 • Märkskylt med prestandauppgifter