Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO KerbDrain - kantstenavvattning

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Busshållplatser
 • Godsterminaler
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Fraktterminaler
Video X

Diskret avvattning och kantsten i samma element

ACO KerbDrain är ett system av kompakta element som leder bort vatten samtidigt som de har formen av kantstenar. Denna unika kombination ger avvattning längs hela den kantade sträckan och är en idealisk lösning för t.ex. rondeller, parkeringsplatser och busshållplatser.

ACO KerbDrain har låg vikt, vilket förenklar hantering och läggning. Elementens plana sidoytor gör det enkelt att sätta upp staket eller göra avspärrningar för fotgängare.

- Lätt anslutning till befintliga markavvattningsssystem.
- Vattenavledning även från dränasfalt.

 1. Inlopp / endutlopp
 2. Inspektionselement
 3. Kantstenelement
 4. Rensningselement
 5. Mittenelement
 6. Kantstenselement fallande Höger / väster
kerbdrain-overview.png

1) Water Seal.  1 tub till 7 fogar (RSK: 2443346)
2) Gallerkrok (RSK: 2441540)

aco_waterseal.jpgaco_hook.jpg

Kerb enhet

Hydralisk
rännlängd
FallHB225
l/s
HB305
l/s
HB405
l/s
HB480
l/s
10 m 0% 3.2 7.1 16.0 24.0
  0,50% 4.6 9.5 19.5 28.3
  1,00% 5.5 11.1 22.0 31.6
50m 0% 2.1 5.4 12.4 18.9
  0,50% 5.3 10.9 20.9 29.4
  1,00% 6.8 13.9 26.2 36.4
100m 0% 1.9 4.5 10.2 15.6
  0,50% 4.4 11.2 21.4 29.7
  1,00% 6.3 14.8 27.5 37.7

 

End utlopp

Hydralisk
rännlängd
FallHB225
l/s
HB305
l/s
HB405
l/s
HB480
l/s
10 m 0% 1.2 3.0 8.6 19.0
  0,50% 2.5 4.2 16.5 25.0
  1,00% 3.7 6.0 21.0 31.0
30m 0% 0.8 1.9 5.8 13.0
  0,50% 2.5 4.2 15.7 22.0
  1,00% 3.7 6.0 21.0 30.0
50m 0% 0.8 1.9 4.7 10.8
  0,50% 2.5 4.2 15.6 22.0
  1,00% 3.7 6.0 21.0 30.0

ACO KERBDRAIN kan användas utan fall.

 

Flow _utan _fall _E