Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Lightline - ljuseffekter

Applikationer Stänga
 • Entréer
 • Terrasser
 • Busshållplatser
 • Cykelbanor
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Tågstationer
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Byggnader med glasfasad
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Skolor
 • Arenor
 • Grönområden
 • Simhallar
 • Sportanläggningar

Markrännor med integrerad belysning

ACO Drain™ markrännor med integrerade ljusslingor och belysningspunkter är en enkel och elegant lösning som samtidigt ger både effektiv avledning av vatten och markbelysning i vägledande och/eller estetiskt syfte. Markrännor med ljus utgör en effektfull accent i anläggningar på offentliga platser, vid entréområden, längs gång- och cykelbanor etc.

Funktionalitet och möjlighet till individuell utformning har varit avgörande faktorer vid utveckling och konstruktion av systemet.

1. Schakta och ta måttet till
rännans bygghöjd.

powerdrian_install-1.jpg

2. Anpassning och komprimering av ytan.

powerdrian_install-2.jpg

3. Anpassning och komprimering av fundament.

powerdrian_install-3.jpg

4. Montering av sandfång/
anslutning till ledning

powerdrian_install-4.jpg

5. Montering av rännan
 

powerdrian_install-5.jpg

6. Kapning av sandfångarens vägg
mot anslutningsränna.

powerdrian_install-6.jpg

7. Stensättning mot rännkanten.  

powerdrian_install-7.jpg

8. Fyllning av fogar.

powerdrian_install-8.jpg