Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Monoblock PD - Parkdrain

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Motorbanor

Suveränt enkel och stabil

ACO Monoblock PD ger garanterad stabilitet vid längs- och tvärgående avvattning av parkeringsplatser, perronger, torg, skolgårdar och liknande användningsområden, vars gemensamma nämnare är höga dynamiska krafter.

Rännelementen har betäckning av komposit, med estetisk utformning som tillgodoser de flesta arkitektoniska aspekter.

 

 1. Tät gavel
 2. Utloppsgavel
 3. Sandfång 
 4. Inspektionsränna 0,5 m
 5. Ränna 1.0 m
2_ACO_Monoblock_PD_Systemoverview.jpg

1) Water Seal.  1 tub till 7 fogar (RSK: 2443346)
2) Gallerkrok (RSK: 2441540)

aco_waterseal.jpgaco_hook.jpg

Hydralisk rännlängdFalltypPD 100 V l/sPD 150 V l/sPD 200 V l/s
10 m Utan fall typ 20.0 8,50 17,50 30,00
20 m Utan fall typ 20.0 7,60 16,00 28,00
30 m Utan fall typ 20.0 7,50 15,75 26,70
40 m Utan fall typ 20.0 7,00 15,20 26,00
50 m Utan fall typ 20.0 6,50 14,50 25,00

ACO MONOBLOCK PD kan användas utan fall.

Flow _utan _fall _E