Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Monoblock RD - Roaddrain

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Motorbanor
Video X

Suveränt enkel och stabil

ACO Monoblock RD är en unik produkt, som inte kan jämföras med andra rännsystem. Monogjutkonstruktionen garanterar högsta säkerhet och stabilitet även vid krävande användningsområden, t.ex. tvär- och längsgående avvatttning av motorvägar och godsterminalar upp till belastningsklass F900.

Det stora inloppstvärsnittet och V-formen ger snabb och effektiv avledning av vatten. Modulprincipen med få, men smart konstruerade systemdelar erbjuder enkla lösningar för de flesta förekommande användningsområden.

ACO Monoblock är testad, certifierad och CE-märkt i enlighet med SS-EN 1433.

 

 1. Tät gavel
 2. Utloppsgavel
 3. Sandfång
 4. Inspektionsränna 0,5 m
 5. Ränna 1.0 m
 6. Flytrikningsadapter
1_ACO_Monoblock_RD_Systemoverview.jpg

1) Water Seal. 1 tub till 7 fogar (RSK: 2443346)
2) Gallerkrok (RSK: 2441540)

aco_waterseal.jpgaco_hook.jpg

Hydralisk rännlängdFalltypRD 100 V l/sRD 150 V l/sRD 200 V l/sRD 300 l/s
10 m Utan fall typ 20.0 8,50 17,50 30,00 92,50
20 m Utan fall typ 20.0 7,60 16,00 28,00 85,00
30 m Utan fall typ 20.0 7,50 15,75 26,70 84,00
40 m Utan fall typ 20.0 7,00 15,20 26,00 82,00
50 m Utan fall typ 20.0 6,50 14,50 25,00 80,00

ACO MONOBLOCK RD kan användas utan fall.

Flow _utan _fall _E