Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Pumpstationer - inomhus

ACO MULI-UF

Applikationer Stänga
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Tvätthallar

Pumpstation för inomhusinstallation, ingjuten

MULI-UF är en helautomatisk pumpanläggning för pumpning av spillvatten från fekaliehaltiga spillvatteninstallationer under dämningsnivån i en- och tvåfamiljsboende. MULI-UF är avsedd för ingjutning inomhus och levereras anslutningsklar med dränkbar pump med skärande pumphjul, gas- och vattentät uppsamlingstank med anslutningsstosar alternativt från vänster, höger eller bakifrån samt med rensöppning. MULI-UF är kompakt, har låg vikt och är försedd med integrerad backventil och inbyggd larmutgång. 

• MULI-UF pumpbehållare med anslutningar för:
  - DN70 för kablage
  - 3 x DN100 för inlopp
  - DN50 för luftning
  - DN40 för tryckledning
• Ställbar överdel med integrerad golv-brunn och vattenlås 
• MONO styrskåp, 230 V med larmutgång med batteribackup
• Pneumatisk nivåstyrning och centri-fugalpump med skärande pumphjul

Produkt Art.nr
Tryckledning, 5 m 620 493
Ingjutningsmembran 620 510
Förhöjning 100 mm 620 381 (Max 1 st.)
Läckagelarm 0150.34.75
Blixtljus 0178.62.08
Signalhorn 0178.61.94
Högnivålarm styrskåp    0150.26.73
GSM-enhet 110 072
Tätt lock, vändbart 620 384
 • MWP1: total bygghöjd 670–740 mm
 • MWP2: total bygghöjd 770–840 mm
 • Största diametermått underdel 740 mm
 • Största diametermått överbyggnad 700 mm
 • Överdelens topp 360 x 300/Ø410 mm, höjd 160 mm, ställbar 70 mm