Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Multiline - Allround

Flexibilitet med stora variationsmöjligheter

Med tre val av sargkant, fem belastningsklasser, sex olika bredder, fyra material på galler och ett inovativt koncept skapar ACO Multiline många fördelar. ACO Multiline har ett systemtänk som ger kreativt utrymme för arkitekter, konsulter och entreprenörer.

Systemet är ett komplett program i både materialval, galler och rännbredder, vilket ger stora variationsmöjligheter. Det har färre, men samtidigt en bredare använding av systemkomponeneter. Multiline-programmet täcker de flesta professionella användningsområden.

ACO Multiline är enkelt att installera. Den unika V-formen och den extremt starka polymerbetongen ger mycket goda hydrauliska egenskaper, klarar höga belastningskrav och ger en 100 % vattentät lösning.


ACO Multiline är testad, certifierad och CE-märkt i enlighet med SS-EN 1433.

  1. Tät gavel
  2. Utloppsgavel
  3. Sandfang
  4. Ränna 0,5 m
  5. Övergangsstycke
  6. Ränna 1.0 m
  7. Flytrikningsadapter
5_ACO_Multiline_Systemoverview.jpg
Galler
1_0003_a_rendering_12673_gross.jpg

Spaltgaller
Segjärn
A15-D400

a_rendering_12606_gross.jpg

Tvärgående Spaltgaller
VFZ + Rostfritt
A15-B125

a_rendering_12602_gross1.jpg

Längsgåande spaltgaller
Rostfritt + VFZ
A15-B125

Stegrost_a_rendering_12640_gross

Slitsgaller
VFZ + Rostfritt
A15-C250

1_0001_a_rendering_12676_gross.jpg

Slitsgaller
Segjärn
A15-E600

1_0002_a_rendering_12675_gross.jpg

Slitsgaller
Komposit
A15-C250

a_rendering_12672_gross

Tät/räfflat galler
VFZ + Rostfritt
A15-B125

a_rendering_12664_gross.jpg

Hålgaller
VFZ + Rostfritt
A15-B125

a_rendering_13418_gross1.jpg
   Rutgaller 
   VFZ + Rostfritt
   A15-B125

 

1. Schakta och ta måttet till
rännans bygghöjd.

powerdrian_install-1.jpg

2. Anpassning och komprimering
av ytan.

powerdrian_install-2.jpg

3. Anpassning och komprimering av fundament.

powerdrian_install-3.jpg

4. Montering av sandfång/
anslutning till ledning

powerdrian_install-4.jpg

5. Montering av rännan
 

powerdrian_install-5.jpg

6. Kapning av sandfångarens vägg
mot anslutningsränna.

powerdrian_install-6.jpg

7. Stensättning mot rännkanten.  

powerdrian_install-7.jpg

8. Fyllning av fogar.

powerdrian_install-8.jpg

1) Water Seal. 1 tub till 7 fogar (RSK: 2443346)
2) Gallerkrok (RSK: 2441540)


aco_waterseal.jpgaco_hook.jpg

Hydralisk rännlängdFalltypV 100 l/sV 150 l/sV 200 l/sV 300 l/sV 400 l/sV 500 l/s
10 m Inbyggt fall 1-10 5,00  11,5  20,0 70,0      -     -
  Trappfall 7,50 15,00 27,00 90,0      -      -
  Utan fall typ 20.0 8,50 17,50 30,00 92,5      -      -
20 m Inbyggt fall 1-10 5,70  15,0  27,0 82,0      -      -
  Trappfall 6,40 14,00 25,00 80,0      -      -
  Utan fall typ 20.0 7,60 16,00 28,00 85,0      -      -
30 m Inbyggt fall 1-10 6,90  14,8  25,5 81,0      -      -
  Trappfall 6,00 13,50 24,00 79,5      -      -
  Utan fall typ 20.0 7,50 15,75 26,70 84,0      -      -
40 m Inbyggt fall 1-10 6,70  14,7  25,0 80,0      -      -
  Trappfall 5,80 13,00 23,00 77,0      -      -
  Utan fall typ 20.0 7,00 15,20 26,00 82,0      -      -
50 m Inbyggt fall 1-10 6,25  14,0  23,8 78,0      -      -
  Trappfall 5,50 12,80 22,50 75,0      -      -
  Utan fall typ 20.0 6,50 14,50 25,00 80,0      -      -

ACO MULTILINE  kan användas till alla falltyper, från inbyggt fall och utan fall till trappfall eller i kombinationer av dessa tre.

Flow _inbyggt _fall SE

Flow _utan _fall _E

 

Flow _trappfall SE