Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Multiline Seal in

Applikationer Stänga
 • Entréer
 • Terrasser
 • Busshållplatser
 • Cykelbanor
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Tågstationer
 • Vägrensavvattning
 • Gångstigar
 • Trottoarer
 • Byggnader med glasfasad
 • Entréer
 • Entréer - Kommersiella byggnader
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Arenor
 • Grönområden
 • Simhallar
 • Sportanläggningar
Video X

Inbyggd tätning och polymerbetong ger en tät ränna

ACO har utvecklat Multiline Seal in, en sensationell ränna för framtiden. Multiline Seal in har inbyggd tätning, är enkel att montera och har hög flödeshastighet. Rännan klarar belastningsklass A15–E600 samt har fallsektioner. 

Den unika kombinationen av polymerbetong och inbyggd tätning säkerställer för första gången en genomgående tät ränna. ACO Multiline Seal in är testad av MPA, BSI och IKT och uppfyller normen EN 1433.

Produkten är godkänd av Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus. Multiline Seal in är också CE-märkt i enlighet med EN 1433.

 • Vattentät ränna med Seal in
 • Gavlar och anslutningar med Seal in
 • V-tvärsnitt ger högre flödeshastighet och släta övergångar som tillsammans optimerar självrengöringen
 • Nya fallkombinationer
 • Ny sargkant innebär större anläggningsyta mot asfalt eller betong
 • Förbättrad geometri ger en robust och stabil ränna
 • Förenklad installation och tidsbesparing i och med att rännmodulerna sätts ihop ovanifrån
 1. Tät gavel universal
 2. Djupt sandfång
 3. Ränna med trappfall, 500 mm
 4. Ränna utan fall, 500 mm
 5. Ränna utan fall, 1000 mm
 6. Gavelutlopp med läppringstätning
 7. Adapter för vinkel-, T-
  och korsanslutningar
 8. Ränna utan fall, 500 mm (bottenutlopp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACO_SE_Multiline _Seal _in _systemoversikt2

ACO_SE_Multiline _Seal _in _slitsgaller
  Slitsgaller
  A15
  Förzinkat stål: 
  RSK 2442756 (L1000)    RSK 2442757 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2442758 (L1000)    RSK 2442759 (L500)

ACO_SE_Multiline _Seal _in _langsgaende -spaltgaller
 Längsgående spaltgaller
 A15
 Förzinkat stål:
 RSK 2919320 (L1000)    RSK 2919321 (L500)
 Rostfritt stål:   
 RSK 2919322 (L1000)    RSK 2919323 (L500) 

ACO_SE_Multiline _Seal _in _langsgaende -profilgaller
  Längsgående profilgaller
  B125
  Förzinkat stål:
  RSK 2919330 (L1000)    RSK 2919331 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2919332 (L1000)    RSK 2919333 (L500)


ACO_SE_Multiline _Seal _in _slitsgaller -segjarn
  Slitsgaller
  B125
  Segjärn:
  RSK 2443250 (L500)

  C250
  Segjärn:
  RSK 2442766 (L500)

  D400
  Segjärn:
  RSK 2443348 (L500)

  E600
  Segjärn:
  RSK 2919362 (L500)

ACO_SE_Multiline _Seal _in _halgaller
  Hålgaller
  A15
  Förzinkat stål:
  RSK 2919324 (L1000)    RSK 2919325 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2919326 (L1000)    RSK 2919327 (L500)

  C250
  Förzinkat stål:
  RSK 2919343 (L1000)    RSK 2919344 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2919345 (L1000)    RSK 2919346 (L500)


ACO_SE_Multiline _Seal _in _rutgaller
  Rutgaller Q+
  B125
  Förzinkat stål:
  RSK 2919260 (L1000)    RSK 2919261 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2919328 (L1000)    RSK 2919329 (L500)

  C250
  Förzinkat stål:
  RSK 2919348 (L1000)    RSK 2919349 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2919350 (L1000)    RSK 2919351 (L500) 

  D400
  Förzinkat stål:
  RSK 2919358 (L1000)    RSK 2919359 (L500)
  Rostfritt stål:   
  RSK 2919360 (L1000)    RSK 2919361 (L500)

ACO_SE_Multiline _Seal _in _kompositgaller -microgrip
  Kompositgaller med Microgrip (svart)
  B125
  Halkskyddande plast:
  RSK 2919340 (L500)

  C250
  Halkskyddande plast:
  RSK 2919347 (L500)
ACO_SE_Multiline _Seal _in _kompositgaller
  Kompositgaller (silvergrå)
  B125
  Plast:
  RSK 2919341 (L500)
ACO_SE_Multiline _Seal _in _langsgaende -spaltgaller -rut
  Längsgående spaltgaller med rututseende
  C250
  Segjärn:
  RSK 2442781 (L500)
ACO_SE_Multiline _Seal _in _slitsgaller -heelguard
  Slitsgaller Heelguard
  C250
  Segjärn:
  RSK 2919342 (L500)

 

 

Hydraulisk rännlängd Falltyp V100 l/s
   10 m Inbyggt fall 1–10     5,2
  Trappfall 10/20     8,5
  Utan fall 0.0     3
  Utan fall 10.0     5,8
  Utan fall 20.0     9
     
   20 m Inbyggt fall/utan fall 1–10/10.0     8
  Trappfall 10/20     7,9
  Utan fall 0.0     2,7
  Utan fall 10.0     5,3
  Utan fall 20.0     8,3
     
   30 m Inbyggt fall/utan fall 1–10/10.0     4,9
  Trappfall 10/20     7,4
  Utan fall 0.0     2,5
  Utan fall 10.0     4,9
  Utan fall 20.0     7,7
Rännsystemet ACO DRAIN® Multiline Seal in kan användas till samtliga falltyper. Välj ränna utan fall, med fall och trappfall eller i kombinationer av dessa tre.
ACO_SE_Multiline _Seal _in _ranna2