Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Bakvattenventiler - mark

ACO Multitube

MIRI MULTITUBE är en bakvattenventil som förhindrar återströmning av avloppsvatten vid eventuellt bakvattenflöde i ledningssystemet.

MULTITUBE har låg vikt och är lätt att installera. Backventilen motstår bakvattentryck upp till 100 kPa och är även helt tät vid låga bakvattentryck.

MULTITUBE bakvattenventil går att ansluta till alla typer av rörmaterial.

  • Packningsmaterial av NBR-gummi