Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

ACO OMKOPPLINGSBRUNN

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Hamnar
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Matproducent
 • Motorbanor

ACO OMKOPPLINGSBRUNN är avsedd för snabb avstängning och omkoppling av markförlagd avloppsledning till annan ledning eller brunn. Brunnen är tillverkad av betong och finns med en eller två vridspjällventiler; Mono- resp. DUo-version, samt i vänster- efller högerutförande.

ACO OMKOPPLINGSBRUNN levereras med betäckning ACO ATLAS 800.

Kontakta oss för mer information.

VARIANTER

MONO
Bräddavlopp och en vridspjällsventil för anslutning till uppsamlingsbehållare vid haveri.

DUO 
Två vridspjällssventiler, en som normalt är öppen ex.vis mot en oljeavskiljare och en som kan öppnas mot en uppsamlingsbehållare om haveri föreligger.

ACO OMKOPPLINGSBRUNN kan levereras med:

 • Inre rörledningar och armatur för andra anslutningar.
 • Med ventil för manuell betjäning 
 • Med elektrisk utrustning utan Ex-skydd