Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Linjeavvattning

ACO Powerdrain - Tung trafik

Applikationer Stänga
 • Garageuppfarter
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Motorbanor

Extremt effektiv och tyst 

ACO Powerdrain är ett professionellt system för att klara tuffa förhållanden när det gäller belastningsklass, miljökrav och hydrauliska egenskaper.

ACO Powerdrain är ett komplett program med ett brett utbud av komponeneter, som förenklar installationen och ger i stort sett obegränsade kombinationsmöjligheter. Den unika V-formen ger mycket goda hydrauliska egenskaper.

Rännorna är tillverkade av extremt stark polymerbetong som ger utmärkt säkerhet och stabilitet. Integrerad elastomerdämpning mellan galler och ränna ger förutom ljuddämpning även skydd mot slitage.

ACO Powerdrain finns för belastningsklasser från A15 till F900 och är testad, certifierad och CE-märkt i enlighet med SS-EN 1433.

 

 1. Tät gavel
 2. Sandfang
 3. Ränna 1.0 m
 4. Ränna 0,5 m
 5. Övergangsstycke
 6. Utloppsgavel
6_ACO_Powerdrain_Systemoverview.jpg

1. Schakta och ta måttet till
rännans bygghöjd.

powerdrian_install-1.jpg

2. Anpassning och komprimering av ytan.

powerdrian_install-2.jpg

3. Anpassning och komprimering av fundament.

powerdrian_install-3.jpg

4. Montering av sandfång/
anslutning till ledning

powerdrian_install-4.jpg

5. Montering av rännan
 

powerdrian_install-5.jpg

6. Kapning av sandfångarens vägg
mot anslutningsränna.

powerdrian_install-6.jpg

7. Stensättning mot rännkanten.  

powerdrian_install-7.jpg

8. Fyllning av fogar.

powerdrian_install-8.jpg

1) Water seal 1 tub till 7 fogar (RSK: 2443346)
2) Gallerkrok (RSK: 2441540)

aco_waterseal.jpgaco_hook.jpg

Hydralisk rännlängdFalltypV 75 P
l/s
V 125 P
l/s
V 175 P
l/s
V 275 P
l/s
10 m Inbyggt fall 1-10 5,0 11,5 20,0 70,0
  Trappfall 7,5 15,0 27,0 90,0
  Utan fall typ 20.0 8,5 17,5 30,0 92,5
20 m Inbyggt fall 1-10 5,7 15,0 27,0 82,0
  Trappfall 6,4 14,0 25,0 80,0
  Utan fall typ 20.0 7,6 16,0 28,0 85,0
30 m Inbyggt fall 1-10 6,9 14,8 25,5 81,0
  Trappfall 6,0 13,5 24,0 79,5
  Utan fall typ 20.0 7,5 15,8 26,7 84,0
40 m Inbyggt fall 1-10 6,7 14,7 25,0 80,0
  Trappfall 5,8 13,0 23,0 77,0
  Utan fall typ 20.0 7,0 15,2 26,0 82,0
50 m Inbyggt fall 1-10 6,3 14,0 23,8 78,0
  Trappfall 5,5 12,8 22,5 75,0
  Utan fall typ 20.0 6,5 14,5 25,0 80,0

ACO POWERDRAIN kan användas till alla falltyper, från inbyggt fall och utan fall till trappfall eller i kombinationer av dessa tre.

Flow _inbyggt _fall SE

Flow _utan _fall _E

 

Flow _trappfall SE