Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO PROWELL C

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Provtagningsbrunn i betong för markförläggning

Provtagningsbrunn ACO PROWELL C ansluts till utlopp från olje- eller fettavskiljare för uttagning av representativa prover av det utgående vattnet efter avskiljaren. Kan även användas i andra sammanhang.

På grund av skiktning av olja/fett/vatten ger provtagning i avskiljaren felaktiga resultat.

ACO PROWELL C är därför konstruerad för provtagning i fristråle när avskiljaren är i drift. 

Som standard är stalpet i provtagningsbrunnen 160 mm. Den finns även med stalp 30 mm som nödlösning då tillräcklig fallhöjd inte finns att tillgå. Brunnen kan även fungera som tillsyns- och nedstigningsbrunn.

 

ACO PROWELL C är utrustad med:

 • Nedstigning- och inspektionshals, diameter Ø 600 / 800 / 1000 beroende på storlek.
 • Betäckningsadapter försedd med gummiringstätningar
 • Lyftöglor
 • Glidringspackningar mellan betong-delar
 • ACO ATLAS avskiljarbetäckning D400 
 • Märkt med ”Avskiljare”

 

 • Rostfritt provtagningskärl, 15 liter, komplett med kätting. 
  Kärlet är utformat så att det kan låsas i sitt övre läge och därmed fungera som fallskydd.
 • MIRI HOOK - öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS
 • Förhöjningsringar Ø1000 för anpassning till önskat A-mått