Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO PROWELL P

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Provtagningsbrunn mark

Provtagningsbrunn ACO PROWELL P ansluts till utlopp från olje- eller fettavskiljare för uttagning av representativa prover av det utgående vattnet efter avskiljaren.

På grund av skiktning av olja/vatten kan provtagning i tank ge felaktiga resultat. ACO PROWELL P är därför konstruerad för provning i fristråle.

 

ACO PROWELL P är utrustad med:

 • Nedstigning- och inspektionshals, diameter Ø 600 / 800
 • Betäckningsadapter försedd med gummiringstätningar samt urtag för kabelgenomföring DN50.
 • ACO ATLAS avskiljarbetäckning D400 märkt med ”Avskiljare”

 

 • Rostfritt provtagningskärl, 15 liter, komplett med kätting. 
  Kärlet är utformat så att det kan låsas i sitt övre läge och därmed fungera som fallskydd.
 • MIRI HOOK - öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS
 • ACO PREFAB 1500/200-D400 - Prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor och som förankring vid grundvatten högre än 0,5 m under färdig mark.