Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO Prowell PE

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Provtagningsbrunn mark

ACO Prowell PE är avsedd för provtagning i fristråle efter de flesta typer av renings- och avskiljningsanläggningar.

Provtagningsbrunn ACO Prowell PE ansluts till utlopp från olje- eller fettavskiljare för uttagning av representativa prover av det utgående vattnet efter avskiljaren.

På grund av skiktning av olja/fett/vatten ger provtagning i avskiljaren felaktiga resultat. ACO Prowell PE är därför konstruerad för provtagning i fristråle när avskiljaren är i drift.

 • En provtagningsbrunn tillgodoser flera anslutningsdimensioner
 • Enkelt att kapa vid önskad anslutningsdimension
 • Kan anslutas med olika dimensioner på in- och utlopp
 • Välj mellan två olika stalpmått; 33 eller 153 mm
 • För utökat A-mått kan halsen enkelt förlängas med ett standard 315 mm markavloppsrör
 • Betäckningen klarar en belastningsklass på D400

ACO PROWELL PE är utrustad med:

 • Stigarrör med teleskopisk anslutning mot underdelen
 • Låsbar betäckning för 40 ton
 • Underdel med anslutningsstosar och integrerad tätning mot hals