Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Bakvattenventiler - inomhus

ACO Quatrix K-3F

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
Video X

ACO QUATRIX är en helautomatisk bakvattenventil för fekaliehaltigt spillvatten

ACO QUATRIX är avsedd att monteras i rörledningar med anslutningar från avlopp och toaletter. In- och utloppsstosar har slät ände och är avsedda att kopplas samman med muffade rördelar eller flexibla kopplingar.

ACO QUATRIX motorstyrda ventilklaff styrs av en inbyggd sensor som stänger ventilen om den utgående avloppsledningen drabbas av återströmmande spillvatten. När ventilen stänger signaleras detta med ljud och diodlampa på den medföljande larmcentralen. Då avloppsvattnet från den utgående avloppsledningen sjunker tillbaka öppnar åter ventilen.

Larmcentralen är försedd med batteriback-up som kan manövrera ventilen upp till 8 timmar i händelse av spänningsbortfall.

ACO QUATRIX är även försedd med manuell nödavstängning.

 

QUATRIX typ 2, inbyggt montage

 • Membranfläns för montage i vattentäta golvkonstruktioner. Monteras enkelt i grundkroppens urspårning på valfri höjd beroende på golvkonstruktion.
 • Förhöjningsdel för djupare montage av TRIPLEX/QUATRIX typ 2, H = 100 mm. Levereras med läppringstätning.
   ACO-Haus-Backflow wo-Detail-cmyk.tif