Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Rostfria brunnar och rännor

ACO Radon- och vattentätning

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Tvätthallar
 • Äldreboende
 • Simhallar
 • Sportanläggningar

WiSecure - Radon- och vattentätning

ACO Golvbrunnar kan nu som variantutförande förses med en fabriksmonterad radontätning.

För brunnar med bottenutlopp placeras tätningen mitt på den runda byttan medan det för brunnar med sidoutlopp är mer lämpligt att placera radontätningen på det anslutande avloppsröret. I båda fallen är det viktigt att hela brunnen inkl. röret med radontätningen blir omkringgjuten med betong.

Radon kan tillföras ett hus från:

 • Byggmaterial (t.ex. blå gasbetong)
 • Hushållsvatten från egen vattentäkt
 • Marken (markradon)

 

Luften som finns i marken innehåller alltid radon

Då lufttrycket är lägre inomhus än i marken kan radon sugas in i huset genom otätheter i bottenplattan. Till exempel i krympspringor som uppstår mellan betongen och rörgenomföringar och vid golvbrunnar när betongen härdar.

 

Test

you_tube_icon.png Rubrik
Underrubrik

Radon– och vattentätningen är tillverkad av SBR/EPDM-gummi som motsvarar kraven i europanormen EN 681-1. Den har mycket god beständighet mot alkalisk åldring efter ingjutning i betong.

Max kontinuerlig arbetstemperatur är +45 °C men kan kortvarigt utsättas för +95 °C.

Den goda tätningsförmågan beror bland annat på att ringens ”örsnibbar” fäster effektivt i betongen när den krymper under härdning.

WiSecure Radontätning finns för rördimension:

Ø 75, 110, 132, 142, 157 och 218 mm.

Wideco _Bottenutlopp _270px Wideco _Sidoutlopp _270px

Vattentätning till ACO Golvbrunn med bottenutlopp:

Välj ingjutningsring ”WiSecure W802” från Wideco Sweden AB med anpassad diameter för det aktuella avloppsrörets dimension.

Vattentätning till ACO Golvbrunn med sidoutlopp:

Välj ingjutningsring ”WiSecure W802” från Wideco Sweden AB med anpassad diameter för det aktuella avloppsrörets dimension.