Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

ACO Regulator - Flödesregulator

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Gågator
 • Skolgårdar
 • Torg och marknadsplatser
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Matproducent
 • Arenor
 • Grönområden
 • Motorbanor
 • Sportanläggningar

Flödesregulator för inbyggnad

ACO Regulator reglerar flöden från 1 - 80 l/sekund och tar alltid oljeförorenat vatten med prioritet från vattenytan.

ACO Regulator är tillverkad av rostfritt stål och avsedd frö inbyggnad i fördröjningsmagasin.

 ACO Regulator är utrustad med:

 • Inloppshuvud med galler och flytkroppar
 • Ledat utloppsrör med flänsanslutning PN10 DIN 2501
 • Strypanordning
 • Bestöd
 • Övergångsflänsar
 • Inmurningsrör
 • Kilslidventil