Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

ACO Sedimenteringsbassäng - Stor kapacitet

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder

ACO Sedimenteringsbassäg för dagvatten

ACO Sedimenteringsbassäng är tillverkad av prefabricerade stålbetongelement och finns med invändiga bredder från 3,7 till 7,0 meter.

Bassängen används när stora ytor med mycket slam skall avvattnas till en oljeavskiljare. Den kan även användas som lagringstank för dagvatten, som branddamm eller fördröjningsmagasin.

Sedimenteringsbassängen är utrustad med:

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 1000/600 mm
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • Dragstänger och erforderliga bultar
 • ACO ATLAS betäckningar
 • Behållare med polyuretanskum för skumning av betongfogar
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när bassängen ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar