Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

ACO Stormbrixx - Dagvattenkassetter

Applikationer Stänga
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Torg och marknadsplatser
VIDEO X

Modulärt dagvattenkassettsystem

ACO Stormbrixx är ett unikt modulärt dagvattenkassettsystem i plast, som används för fördröjning och infiltrering av regnvatten. Systemet är uppbyggt av moduler som genom ett smart, överlappande monteringssystem blir mycket stabilt.

Stormbrixx-systemet är öppet på sidorna och underlättar därmed kontroll och spolning. Kontrollkamera eller spolmunstycke förs enkelt ner i inspektionsschakt och sedan mellan pelarna inne i systemet.

Både modulerna och sidoväggarna i Stormbrixx-systemet kan staplas ovanpå varandra, därmed halveras utrymmeskraven i lager och på byggplatser. Transportkostnader såväl som CO2-utsläpp minskas avsevärt.

ACO Stormbrixx är avsett för fördröjning och infiltrering av dagvatten inom väg- och vattenbyggnation, trädgårdsanläggningar samt för eftermontering i både offentlig och privat miljö. Tillsammans med ACO linjeavvattning och ACO olje-/slamavskiljare bildar Stormbrixx en komplett lösning för hantering av framtida nederbörd.

Stormbrixx finns i två varianter; 

 • Stormbrixx SD: 1200 x 600 x457* mm
 • Stormbrixx HD: 1205 x 602 x 305* mm

*Bygghöjd exklusive låsning.

ACO Stormbrixx

 1. Grundenhet
 2. Sidovägg
 3. Toppskydd
 4. Röranslutning
 5. Inspektions-enhet
 6. Hals
 7. Betäckning
Pg _rendering _Stormbrixx _gross

Hög stabilitet och hållbarhet 

Grunden i nya ACO Stormbrixx-systemet är moduler med måtten 1 200 x 600 x 342 mm, de sätts samman på plats till en enhetlig kassett. Genom att enskilda delar fogas samman överlappande med de smarta fästena skapas en mycket stabil konstruktion. 

När modulerna är monterade i varandra befinner sig systemets bärande pelare i linje så att belastningen fördelas jämnt uppifrån och ned.

Överlappningstekniken är kännetecknande för ACO Stormbrixx. Den innebär att hela systemet kan sättas samman utan användning av skarvförband mellan lagren. 

 

stormbrixx montavimas.JPG
Service och inspektion

Den smarta konstruktionen av ACO Storm brixx kräver bara en yttre begränsning (genom den lätt-monterade sidoväggen) och är därför enkel att inspektera och spola. 

Mellanrummen är utformade för att underlätta körning med kanal- kamera eller spolmunstycke. Genom att montera ett inspektions- och spolschakt säkras åtkomsten till dagvattensystemet. 

 

 

Stormbrixx _Kamerainspektion_