Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Bakvattenventiler - inomhus

ACO Triplex

ACO TRIPLEX är en bakvattenventil som förhindrar återströmning av spillvatten vid eventuellt bakflöde i ledningssystemet

ACO TRIPLEX  finns i olika utföranden och dimensioner. Ventilen är enkel att installera på spillvattenledning inomhus och är avsedd för montage på friliggande rörledning.

Ventilhuset är på in- och utlopp försett med slät ände avsedd att kopplas samman med muffade rördelar eller flexibla kopplingar.

ACO TRIPLEX finns i olika modeller:

• TRIPLEX K, typ 1 Rensrör, består av: Grundkropp

• TRIPLEX KO, typ 1 Bakvattenventil med enkel klaff består av: Grundkropp, enkel ventilklaff

• TRIPLEX K1, typ 1 Bakvattenventil med enkel klaff med nödavstängning består av: Grundkropp, ventilklaff med manuell avstängning och låsning

• TRIPLEX K2, typ 1 Bakvattenventil med dubbla klaffar med nödavstängning består av: Grundkropp, två ventilklaffar, varav den ena med manuell avstängning och låsning

  • Ombyggnadssats till bakvattenventil för fekaliehaltigt avloppsvatten, Quatrix 1. För ombyggnad av rensrör eller bakvattenventiler till bakvattenventil för fekaliefritt avloppsvatten.
  • Ombyggnadssats till bakvattenventil med dubbla ventilklaffar, Triplex K-2. För ombyggnad av rensrör och bakvattenventil typ Triplex K-0 eller K-1.
  • Bakventilklaffar med inskjutningsdel passande för bakvattenventil Triplex K-2, K-1, K-0 och för rensrör Triplex K.
  • Lock med nödavstängning och packning passande för bakvattenventil Triplex K-2, K-1, K-0 och för rensrör Triplex K
  • Lock utan nödavstängning, med packning passande för bakvattenventil Triplex K-0 och rensrör Triplex K.
  • Provtryckningsrör passande för alla backventiler med dubbla ventilklaffar såsom Triplex K-2 och Quatrix K

 

 

 

 


ACO-Haus-Backflow wo-Detail-cmyk.tif