Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

ACO VAP

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Påfyllningsrör för MIRI FLEX

ACO VAP är anpassad för fettavskiljare MIRI FLEX. Armaturen är konstruerad för enkel återfyllning av vatten i avskiljaren efter tömning.

ACO VAP är försedd med avstängningsventil, tryckreducering och filter samt luftgap enligt SS-EN 1717 klass A för vätskekategori 5.