Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

ECO-JET OD

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare med integrerat slamfång

Fettavskiljare ECO-JET OD är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

ECO-JET OD är försedd med fast tömningsrör DN75, avsett för att dras vidare med muffsvetsade PE-rördelar alternativt rostfritt avloppsrör eller MA-rör till tömningsskåp. Halsarna för inspektion och rengöring är försedda med lukttäta lock med snabblås.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

ECO-JET OD har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

ECO-JET OD är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C. Vid temperatur över 38 °C i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80 % av effekten försvinner.

ECO-JET OD serien omfattar nominella storlekar NS1-NS10.

ACO ECO-JET OD är utrustad med:

 • Inspektions- och tömningsöppningar Ø 450 mm 
 • Lukttäta och låsbara lock med snabblås
 • Tömningsrör Ø 75

ACO ECO-JET OD kan levereras med: