Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

ECO MOBIL

Applikationer Stänga
  • Torg och marknadsplatser
  • Grönområden

ECO MOBIL fettavskiljare är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från mobila gatukök och annan mobil matberedning.

Avskiljaren omfattas inte av SS-EN 1825 och kan således inte förses med prestandadeklaration samt CE märkning.

ECO MOBIL är inte avsedd för fast installation i en anläggning utan endast för mobil verksamhet.

ECO MOBIL är utrustad med:

  • Inspektions- och tömningsöppning med lukttätt lock Ø 480 mm.
  • In- och utloppsanslutningar Ø 75/100 mm med flexibla stosar av gummi.
  • Handdragen transportkärra