Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

LIPUMAX C

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare LIPUMAX C är konstruerad enligt SS-EN1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från t.ex. livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.fl.

LIPUMAX C är försedd med integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Nedstigningshalsen byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD.

 

LIPUMAX C är utrustad med

 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings, inspektion och töm-ningshals diameter Ø 600/800/1000 beroende på storlek.
 • Betäckningsadatpter försedd med gummiringstätningar.
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat för ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • Gummiringspackning för tätning mellan betongelementen
 • ACO ATLAS avskiljarbetäckning D400 märkt med ”AVSKILJARE"
 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROCURAT T5-5, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, komplett med ROTOBLINK och ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROPUMP, provtagningspump
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar
 • ACO REFILL, automatisk återfyllning efter tömning