Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

MIRI CSA 31 - utg.

Oljeavskiljare MIRI CSA 31 är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1.
CSA 31-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och dagvatten med höga krav på reningsgrad. Nedstigningshalsarna är lätta att justera i höjdled och avtätade med gummipackningar. Serien omfattar nominella flöden från 3 till 30 liter/sekund. Slamfångsvolymer finns i flera storlekar beroende på modell.

MIRI CSA 31 är utrustad med:

  • Koalesator
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter Ø 600 alt. 800 mm
  • Automatisk avstängningsventil
  • Anslutning för ventilation
  • Lyftöglor