Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

MIRI CSBP 31 - utg.

Oljeavskiljare MIRI CSBP 31 är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1.
CSBP 31-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten med höga krav på reningsgrad. Serien omfattar nominella flöden från 60 till 80 l/s.

MIRI CSBP är en bypass-avskiljare, där reglering av flödet sker helt utan rörliga delar. Två olika slamfångsvolymer kan väljas beroende på modell. Vid avvattning av stora ytor med risk för ihållande stora regnflöden är det lämpligt att installera en bypassavskiljare, som vid överbelastning leder överskottet förbi avskiljaren.

Normalt passerar 10-30 % av det maximala flödet genom avskiljaren. Med bypass-teknik behandlas 85-95 % av den totala årsnederbörden.

MIRI CSBP 31 är utrustad med:

  • Bypassenhet
  • Koalesator
  • Integrerat slamfång
  • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600 mm
  • Automatisk avstängningsventil
  • Anslutning för ventilation
  • Lyftöglor