Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Pumpstationer - inomhus

MIRI DRAINLIFT

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Kemtvätt
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

MIRI DRAINLIFT är en helutomatisk pumpanläggning för pumpning av avloppsvatten från olje- och fettavskiljare.

 MIRI DRAINLIFT är försedd med:

 • En alt. två pumpar
 • Uppsamlingsbehållare 100/150 l
 • Integrerad backventil
 • Hålsåg och läpptätning för inlopp DN 100
 • Flänsmuff DN 100
 • Styrskåp med larm och batteribackup
 • Anslutningar för ventilation
 • Anslutning för manuell membranpump
 • Fästvinklar för montering
 • Hålsåg och läpptätning för inlopp DN 150
 • Flänsmuff DN 150
 • Manuell membranpump