Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

MIRI FAM 60 - utg.

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

MIRI FAM 60 fettavskiljare är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från t.ex. livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.fl.

MIRI FAM 60 har ett integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar.

MIRI FAM 60 är försedd med lukttät och körbar D400 betäckning märkt med "Avskiljare".

MIRI FAM 60 är försedd med:

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar Ø 600 mm
 • Lyft- och förankringsöglor
 • Luftningsanslutning
 • Betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med "Avskiljare"
 • MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och MIRI LARM typ 4 STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI LARM SOL-3000 4 STD solcellsdrivet nivålarm för fettskikt
 • MIRI PBM provtagningsbrunn
 • MIRI FÖRANKRINGSBAND, förankringssats för platsgjuten förankringsplatta
 • MIRI HOOK öppningsverktyg
 • MIRI FAST förankringssats för markankare
 • MIRI PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI MARKANKARE FAST
 • MIRI WIRE förankringssats för platsgjuten förankringsplatta