Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus, Tillval

MIRI FILL

Påfyllningsrör - MIRI FILL är konstruerat för enkel återfyllning av vatten i fettavskiljare efter tömning. 

Påfyllningsröret är försett med vattenlås som förhindrar luktspridning samt skyddsmodul enligt SS-EN 1717 klass A för vätskekategori 5.

Påfyllningsröret anslutes till tilloppsledningen (anslutning 20). Fästanordning och tätning medlevereras. MIRI FILL vattenpåfyllningsrör är tillverkat av rostfritt stål.