Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

MIRI MODUL_utg.

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

MIRI MODUL fettavskiljare är konstruerade enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från restauranger, gatukök, bagerier m.m.

MIRI MODUL är byggda i sektioner och därför lätta att hantera i samband med installation. MODUL 1 har inbyggd slamdel, medan storlekarna 2 och 4 har separat slamdel.

Storlek 4 är uppbyggd enligt en 2-stegsprincip för fettavskiljningen, vilket ger lång strömningsväg och hög avskiljningsgrad.

Avskiljarna är konstruerade för temperaturer upp till 50 °C.

MIRI MODUL är utrustad med:

 • Inspektions- och tömningsöppning med låsbart, gastätt lock Ø 600 mm
 • In- och utloppsanslutningar Ø 110 mm med flexibel stos av gummi
 • Fuktskyddande underläggsmatta
 • MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI PROFLEX provtagningsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO ventilationsluftrenare
 • Tömningsrör med avstängningsventil DN 75 (Modul 2 och 4)
 • MIRI GEB tömningsskåp