Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

MIRI OAM 61 - old

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Motorbanor

KLASS 1-AVSKILJARE  ENLIGT SS EN 858

MIRI OAM 61 är konstruerade och flödestestade för klass I-avskiljning enligt SS EN 858-1.

OAM 61-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Serien omfattar nominella flöden från 3 till 100 liter/sekund. Slamfångsvolymer finns i flera storlekar beroende på modell.

MIRI OAM 61 är utrustad med:

 • Koalesator
 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600 alt. 800 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Anslutning för ventilation
 • Lyft-/förankringsöglor
 • Betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med "Avskiljare"
 • MIRI LARM typ 4 DUO oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI LARM typ 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI PBM eller MIRI PROPUMP provtagningsanordning
 • MIRI VENT avluftningsledning
 • MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar
 • MIRI FAST markankare med förankringssats
 • MIRI FÖRANKRINGSBAND, förankringssats för platsgjuten förankringsplatta
 • MIRI WIRE förankringssats för platsgjuten förankringsplatta