Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

MIRI PBM-utg.

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Provtagningsbrunn mark

Provtagningsbrunn MIRI PBM anslutes till utlopp från oljeavskiljare för uttagning av representativa prover av det utgående vattnet efter avskiljaren.

På grund av skiktning av olja/vatten kan provtagning i tank ge felaktiga resultat. MIRI PBM är därför konstruerad för provning i fristråle.

MIRI PBM är utrustad med:

 • Teleskopisk hals
 • Låsbar betäckning för 40 ton
 • Rostfritt provtagningskärl, 15 liter, komplett med kätting. 
  Kärlet är utformat så att det kan låsas i sitt övre läge och därmed fungera som fallskydd.