Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - inomhus

MIRI SAI 97_utg.

MIRI SAI 97 är grovföravskiljare för avskiljning av organiska föremål som har råkat komma ner i avloppet.

Monteras före installation av fettavskiljare typ T (fettavskiljare med tömningsrör) och fettavskiljare typ R (med tömningsrör och högtrycksrengöring).

Främmande föremål i dessa typer av avskiljare kan sätta igen tömningsröret eller skada pumpen i typ R.

MIRI SAI-97 är utrustad med:

  • Inspektionsöppning med låsbart, lukttätt lock Ø 600 mm med spännring, 
  • Slamavtappningsventil ansl. 40
  • Ventilationsanslutning Ø 110 mm
  • Inspektionsfönster
  • Stativ av rostfritt stål

• MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå