Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

MIRI VENT

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Avluftningsledning

MIRI VENT är en avluftningsledning för olje- och fettavskiljare som används när avskiljaren ligger långt från fastigheten.

Normalt ska avskiljare som ligger i eller i anslutning till fastighet ventileras separat ovan fastighetens tak.

Avluftsledning MIRI VENT kan exempelvis användas till en oljeavskiljare som ligger långt ut på en parkeringsplats.