Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

Oleopator-K_utg.

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

Oljeavskiljare OLEOPATOR-K utan slamfång, är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1.

OLEOPATOR-K är avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och dagvatten med höga krav på reningsgrad enligt SS-EN 858. OLEOPATOR-K utan slamfång lämpar sig väl för komplettering av befintliga avskiljare med otillräcklig avskiljningsgrad eller där krav ställs på klass I-avskiljning enligt SS EN 858.

Nedstigningshalsen byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD. Halsens uppbyggnad beskrivs i separat produktblad under "Halssystem".

Serien omfattar nominella flöden från 6 till 100 liter/sekund.

OLEOPATOR-K är utrustad med:
• Koalesator
• Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter Ø 600/800/1000 mm
• Automatisk avstängningsventil
• Anslutning för ventilation

• MIRI LARM typ 4 DUO, oljeskikts- och dämningslarm
• MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, komplett med rotoblink och MIRI LARM typ 4 DUO
• MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
• MIRI PBM (3-100 l/s), provtagningsbrunn
• MIRI PROPUMP (3-150 l/s), provtagningsanordning
• MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
• MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar