Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

SLAMFÅNG CS_utg.

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Matproducent
 • Servicestationer
 • Tvätthallar
 • Motorbanor

SLAMFÅNG CS är en sand- och slamavskiljare avsedd för behandling av dag- och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.


SLAMFÅNG  CS kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

SLAMFÅNG CS är utrustad med:

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600/1000 mm
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • Betäckningsadapter av PEHD
 • ACO ATLAS avskijarbetäckning
 • MIRI SLAM, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med ROTOBLINK och MIRI SLAM
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar