Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

STORMPASS-CM

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Matproducent
 • Motorbanor

STORMPASS CM bypassbrunn är en markförlagd betongkammare innehållande flödesregulator och bypassrör.

Flödesregulatorn arbetar helt utan rörliga delar. Brunnen används för att begränsa flödet till efterföljande oljeavskiljare, så att dess maximala kapacitet inte överskids.

Vid avvattning av stora ytor med risk för ihållande stora regnflöden är det lämpligt att installera ett bypasssystem, som vid överbelastning leder överskottet förbi avskiljaren. Normalt passerar 10-30 % av det maximala flödet genom avskiljaren, vilket gör att 85-95 % av årsnederbörden behandlas.

STORMPASS CM används när flöden större än 20 l/s skall behandlas i oljeavskiljaren.

STORMPASS CM  är utrustad med

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600 mm
 • Flödesregulator typ cyklonbroms
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • ACO PROCURAT, Larm Typ 5
 • MIRI VENT, avluftningsledning när bypassbrunnen är placerad långt från byggnad
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar