Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:4

Tillvalspaket för fettavskiljare inomhus, Ø160 mm

Tillvalsspaket Nivålarm och Provtagningsbrunn Inomhus uppgraderar inomhusinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten. 

 Tillvalspaketet passar till:

  • Box Concept Grease 7:4
  • Box Concept Waste Jet 3:2
  • Box Concept Waste Jet 4:2

 

ACO Box Concept Tillval 8:4

  • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation
  • Bra tillval till din anläggning som ger en praktisk och enkel drift

 

ACO Box Concept Tillval 8:4 innehåller:

  • ACO PROFLEX Ø160, provtagningsenhet med horisontellt utlopp monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning av det utgående avloppsvattnet. Enheten är försedd med tätt lock med snabblås.
  • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm är försett med en nivågivare, fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC.
  • Installationsanvisning
  • Drift- och underhållsanvisning