Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

Utg._FAM 59

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

FAM 59 är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från t.ex livsmedelindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.m. 

FAM 59 har integrerat slamfång.

FAM 59 är försedd med:
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar Ø 600 mm
 • Lyft- och förankringsöglor 
 • Ventilationsanslutning Ø 110 mm
 • ACO ATLAS 700 betäckning samt 315 mm på vissa modeller
FAM 59 kan leveras med:
 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROCURAT T5-5, slamgivare för hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhus- montage, kompl. med rotoblink och ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI VENT, avluftningsledning
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • MIRI WIRE, förankringssats för platsgjuten förankringsplatta
 • MIRI FÖRANKRINGSBAND, förankringssats för platsgjuten förankringsplatta