Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

Utg._MIRI FAST

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

PRODUKTEN HAR UTGÅTT UR ACO:s SORTIMENT.

Förankring med markankare

MIRI FAST markankare är ett prefabricerat markankare för avskiljare. Markankaret används där uppflytningsrisk föreligger. Konstruktionen är utvecklad i samarbete med geotekniker.

MIRI FAST  förkortar ledtiden och minskar kostnaderna för förläggning av avskiljare.

Markankaret är tillverkat av betong och försett med fästöga av rostfritt stål SS 2343 för infästning av förankringsvajer.

Vikt 125 kg.