Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

Utg._MIRI FLEX-R

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Integrerat slamfång

Fettavskiljare MIRI FLEX-R är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, bagerier etc.

MIRI FLEX-R är försedd med fast tömningsrör DN 75, som dras vidare med muffsvetsade PE-rördelar, alternativt rostfritt avloppsrör eller MA-rör. Tömningsröret kan demonteras vid transport genom trånga utrymmen.

Avskiljaren har inbyggda roterande rengöringsdysor för effektiv renspolning av tankens insida efter tömning. Som tillbehör finns en skyddsmodul med återsugningsskydd enligt EN 1717, vilken är försedd med automatisk styrning av renspolningen. Halsarna för inspektion och rengöring är försedda med gastäta lock med snabblåsning.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

MIRI FLEX-R har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen.
Tankens inneryta har blank finish, som förenklar rengöringen. Avskiljarna i MIRI FLEX-serien är konstruerade för temperaturer upp till 50 °C.
Elanslutning pump och motor till högtrycksrengöring: 400 V/50 Hz, säkring 3x16 A

MIRI FLEX-R är utrustad med:

 • Inspektions- och tömningsöppningar ø 400 mm
 • Gastäta och låsbara lock med snabblås
 • In- och utlopp
 • Tömningsrör DN75, högermonterat.
 • Rengöringsdysor
 • MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI PROFLEX provtagningsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO ventilationsluftrenare
 • Automatikskåp för helautomatisk driftcykel för högtryckspump och rengöringsdysor