Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

utg._MIRI INOX 220-M

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

MIRI INOX 220-M fettavskiljare är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten i lokaler där hantering av livsmedel förekommer, exempelvis pizzeria, restaurangkök, skol- och personalkök, charkuteri, bageri etc.

MIRI INOX 220-M har integrerade balkförstyvningar för att motstå belastning vid markförläggning.

MIRI INOX 220-M är utrustad med:

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar Ø 640
 • Lyft- och förankringsöglor
 • Ventilationsanslutning Ø 110
 • MIRI LARM STD nivålarm för maximal tjocklek av fettskikt
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI VENT avluftningsledning
 • MIRI PBM provtagningsbrunn
 • MIRI NIC 700 betäckningar
 • MIRI WIRE förankringssats
 • MIRI FAST markankare