Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - inomhus

Utg._MIRI OAI 51

Applikationer Stänga
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Motorbanor
 • Sportanläggningar

Integreret slamfång

MIRI OAI 51 är konstruerad och flödestestad för klass 1-avskiljning enligt NS EN 858-1. OAI 51-serien är tillverkad av polyeten och omfattar nominella flöden från 3 till 6 liter per sekund.

Avskiljarna skall placeras frostfritt i källarutrymme och är avsedda för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

MIRI OAI har integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator som är lätt att underhålla genom låg vikt och lätt rengörbart koalescensmaterial.

 • Koalesator
 • Integrerat slamfång
 • Inspektionsöppningar med tätt skruvlock diam. 360 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Ventilationsanslutning diam. 110 mm
 • MIRI LARM typ 4 DUO STD oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid för hög slamnivå
 • MIRI PROFLEX provtagningsanordning