Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
RÅDGIVNING

FRAMTIDENS AVVATTNING

Lösningar för morgondagens miljövillkor

Isar smälter, havsnivåer höjs och vårt ekosystem är utsatt för hårda påfrestningar.

Dagligen konfronteras vi med fakta om hur de globala CO2-utsläppen påverkar vår miljö och att hela världen nu har insett att klimatförändringar är en realitet. Vi behöver människor som tar ansvar för utveckling av goda lösningar som är till förmån för såväl byggnader och infrastruktur som människor och djur.

Det är inte tillräckligt med långsiktiga lösningar för att minimera energiförbrukningen. Det är också angeläget att vi finner lösningar, som här och nu tar itu med de utmaningar som skapas av klimatförändringar. 

Ökande regnintensitet och extrema skyfall måste mötas med mer komplexa och sofistikerade dräneringslösningar för att skydda människor från vatten, och vatten från människor.

HÅLLBARA SYSTEM FÖR VATTENHANTERING

För att hjälpa arkitekter, konstruktörer och entreprenörer att uppfylla de lagar och miljöförordningar som idag styr all verksamhet relaterad till ytvatten har ACO skapat "The ACO System Chain".

"ACO System Chain" består av de fyra kärnprocesserna (collect-clean-hold-release) som krävs för effektiv och hållbar vattenhantering - och som svarar upp mot morgondagens miljövillkor. 

 

Klicka på The System Chain