Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
RÅDGIVNING

PROJEKTERING

Projektering och planering av den optimala lösningen.

Utnyttja våra tekniska rådgivares kunskaper och erfarenhet innan du lämnar anbud eller startar upp ett större projekt.

Projektering av säkra lösningar för hantering av vatten är en komplex fråga och det finns alltid olika lösningar för ett visst projekt, vi rekommenderar att du kontaktar våra experter. Optimala lösningar grundar sig på filosofin att markavvattning i möjligaste mån bör utformas som kompletta system, från uppsamling och rening till magasinering och utsläpp av vattnet.

Kontakta en teknisk rådgivare som guidar dig i valet av den tekniskt säkraste och ekonomiskt bästa lösningen för ditt projekt. 

Hjälp med beräkningar och dimensionering
Många parametrar påverkar beräkning och dimensionering av avvattning, fett-/oljeavskiljning och magasinering eller fördröjning av vatten. Låt våra rådgivare hjälpa dig. Samtidigt med dimensionering och beräkning förbereder vi också nödvändiga ritningar och övrig relevant dokumentation åt dig.

Med hjälp av våra dimensioneringsverktyg kan du även göra dimensioneringen själv. Du får en enkel och säker överblick över din lösning. 

Råd om lagstiftning och kvalitetskrav
Prata med en rådgivare innan större projekt initieras så att du blir helt uppdaterad på det senaste inom lagstiftning och normer för avvattning, fett- och oljeavskiljning.

Till kommuner erbjuder vi utredningar för att definiera behov och krav för behandling av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten innan byggprojekt utformas och påbörjas.

Hjälp med myndigheters godkännanden och kvalitetskrav
Använd våra dokument och vår erfarenhet vid ansökan om godkännande hos de lokala myndigheterna.

Vi kan även hjälpa dig att förbereda den nödvändiga dokumentationen för kvalitetsgodkännanden, inklusive dokumentation enligt aktuell lagstiftning.