Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Oljeavskiljare

ACO Oljeavskiljare - inomhus

Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och risk för gasexplosion.

ACO Nordic har ett brett avskiljarprogram som erbjuder hygienisk och effektiv avskiljning av olja i avloppsvatten. En korrekt dimensionerad avskiljare som uppfyller SS-EN 858 och övriga myndighetskrav medverkar till att förhindra problem i avloppssystem.

Ett tekniskt väldokumenterat koncept och ett brett utbud av avskiljare garanterar dig ett system som har rätt kapacitet och uppfyller gällande normer och lagar. 

ACO avskiljarsystem finns för markförläggning eller inomhusinstallation och i material för olika användningsområden. Komplettera med lämpliga tillval för en perfekt lösning.