Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom

Rörsystem

ACO Avloppsrör

Storkök, matproduktion, tvätthallar och olika industriella produktioner måste hantera stora volymer av avloppsvatten på ett säkert och hygieniskt sätt.

ACO PIPE ® är ett pålitlig, lätt och tåligt push-fit  rörsystem i rostfritt material. Systemet är utformat, konstruerat och testat för mark-, spill- och regnvatten.

Tillsammans med andra produkter av ACO VVS skapas ett  system som erbjuder en pålitlig dräneringslösning med unika fördelar för kunden. 

Använd gärna ACO råttstopp  tillsammans med ACO PIPE för att undvika att få råttor som kan orsaka skador.